Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Investeringen

Programma 3: Fysieke leefomgeving

Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig)

Startjaar

Investeringsbedragen

Beschikbaar te stellen investering (nieuw)

x € 1000

Lopend

Maatregelen wateroverlast Opheusden 2015

2015

542

Lopend

Voorber/aanleg waterberging 2017

2017

131

Lopend

Voorber/aanleg waterberging 2018

2018

131

Lopend

Afkoppelen fase 2 Opheusden

2018

775

Lopend

Wateroverlast veilingenterrein Kesteren

2018

235

vGRP 2014-2018

1.814

Lopend

Waterplan 2019 - 2021

2019

210

Toekomstig

Waterplan 2022

2022

190

Toekomstig

Waterplan 2023

2023

200

Lopend

Vogelbuurt I - Opheusden 2019

2019

92

Lopend

Bomenbuurt - Ochten 2019

2019

887

Lopend

Oranjebuurt I - Dodewaard 2019

2019

500

Lopend

Oranjebuurt II - Dodewaard 2020

2020

549

Lopend

Vogelbuurt II - Opheusden 2020

2020

1.062

Lopend

Nassaulaan - Kesteren 2020

2020

363

Toekomstig

De Leede II - Kesteren 2021

2021

392

Toekomstig

Dichterswijk/Romeinsebuurt - Kesteren 2021

2021

1.100

Lopend

Het Panhuis - Kesteren 2020-2021

2020

59

Lopend

De Heuning - Ochten 2019

2019

52

Lopend

De Heuning - Ochten 2020

2020

28

Toekomstig

Relinen kwetsbare riolering 2022

2022

306

Toekomstig

Relinen kwetsbare riolering 2023

2023

300

Toekomstig

Vervangen/renoveren riolering 2022

2022

364

Toekomstig

Vervangen/renoveren riolering 2023

2023

300

Toekomstig

Adaptieve klimaat maatregelen 2022

2022

215

Toekomstig

Adaptieve klimaat maatregelen 2023

2023

215

Lopend

Drukriolering (pompen, leidingwerk, schakelkasten) 2019-2023

2019

365

Lopend

Drukriolering (Buiten-opstellingskast) 2019-2023

2019

65

Lopend

Rioolgemalen/Randv. (kast electra+appendages) 2019-2023

2019

74

Lopend

Rioolgemalen/Randv. (gemalen pomp en inspectie, leidingwerk) 2019-2023

2019

179

Lopend

Rioolgemalen/Randv. (Gemalen bouwkundig ) 2019-2023

2019

42

vGRP 2019-2023

8.106

Lopend

Bermverharding 2019

2019

150

Lopend

Bermverharding 2020

2020

150

Toekomstig

Bermverharding 2021

2021

150

Lopend

Bomenbuurt wijk Ochten

2018

980

Lopend

Nassaulaan eo Kesteren

2018

520

Lopend

Wijk Dodewaard

2019

1.800

Lopend

Vogelbuurt I wijk Opheusden

2020

720

Toekomstig

Dichters/Romeinsebuurt Kesteren

2021

1.400

Lopend

Vogelbuurt II wijk Opheusden

2020

880

Wegenbeheer op basis, rehabilitatie en bermverhardingen

6.750

Lopend

Verplaatsing bushaltes Echteld i.v.m. ontsluiting Medel

2019

45

Lopend

Af-/toerit A15 (Dodewaard)

2019

300

Lopend

diverse wegen bij Medel (Echteld)

2019

35

Lopend

Dorpsstraat (Opheudsen)

2019

100

Lopend

Hamsestraat (Opheusden)

2019

50

Lopend

Hoeflaan (Ochten)

2019

50

Lopend

Hoofdstraat Kesteren

2019

100

Lopend

Hoofdstraat, Fruitstraat- rotonde Broekdijk (Kesteren)

2019

200

Lopend

In 't Land (Opheusden)

2019

75

Lopend

Kruising Fruitstraat - Hoofdstraat

2019

50

Lopend

Lede en Oudewaard (Kesteren)

2019

32

Lopend

Matensestraat, komgrens-Dalwagen (Dodewaard)

2019

50

Lopend

Oranjestraat (Ochten)

2019

50

Lopend

Station Opheusden

2019

300

Lopend

Welysestraat (Wely)

2019

75

Lopend

Wijk De Leede - oud Kesteren

2019

75

Lopend

Fietsbrug Meersteeg (Echteld)

2020

200

Lopend

Fazantstraat (Opheusden)

2020

80

Lopend

Spoorstraat (Kesteren)

2020

200

Toekomstig

Keizerstraat, Dorpsstraat-Heuningstraat (Ijzendoorn)

2021

75

Toekomstig

Molenstraat-Heuningstraat (Ijzendoorn)

2021

250

Toekomstig

Dorpsstraat (Ijzendoorn)

2022

40

Toekomstig

Eldik, diverse wegen

2022

50

Toekomstig

Oude Broekdijk (Kesteren)

2023

32

Toekomstig

44 RI-straat (Ochten)

2024

40

Uitvoeringsprogramma NBVVP

2.554

Lopend

Startersleningen

2014

450

Lopend

Duurzaamheidsleningen

2016

250

Lopend

Servicebus gebouwenonderhoud 2014

2016

40

Lopend

Verduurzaming Betuwsestraatweg 6 Kesteren (werf)

2019

52

Lopend

Fietspad Broekdijjk

2018

1.400

Lopend

Ontwikkeling Veerhaven Ochten

2018

100

Nieuw

Herinrichting v Drielplein Ochten

2020

1.200

Totaal investeringsbedragen

22.716

Lasten € 13.333.520
Baten € -7.476.504
Saldo € 5.857.016