Begroting 2020

De gemeente Neder-Betuwe vindt het belangrijk om inzicht te geven in haar huishoudboekje. Wij nodigen u van harte uit om op de website verder te kijken. Op 8 november 2019 wordt de begroting door de gemeenteraad behandeld.

Baten € -56.173.560

Lasten € 56.119.768

Baten

€ -334.591

Lasten

€ 2.614.139

Baten

€ -22.032

Lasten

€ 2.075.926

Baten

€ -7.476.504

Lasten

€ 13.333.520

Baten

€ -3.768.433

Lasten

€ 4.304.948

Baten

€ -4.392.328

Lasten

€ 20.699.141

Baten

€ -1.382.160

Lasten

€ 5.367.166

Baten

€ -38.797.512

Lasten

€ 7.724.928