Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Algemeen

Algemeen

Van het onderdeel algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB) en onvoorzien wijkt de opbouw af van die van de beleidsprogramma’s. Dit onderdeel telt financieel wel mee voor de begroting.

Lasten € 7.724.928
Baten € -38.797.512
Saldo € -31.072.584