Begroting 2020

B: Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

B: Uiteenzetting financiële positie en de toelichting