Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Lasten € 7.724.928
Baten € -38.797.512
Saldo € -31.072.584