Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Investeringen

Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien

Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig)

Startjaar

Investeringsbedragen

Beschikbaar te stellen investering (nieuw)

x € 1000

Lopend

I&A gids 2017 Implementatie BGT

2017

112

Lopend

I&A gids 2017 Optimalisatie GEO applicaties

2017

45

Lopend

I&A gids 2017/2018 Implementatie LIAS management informatie systeem

2017

84

Lopend

I&A gids 2019 Windows 10 en Office 2016

2019

40

Nieuw

I&A gids 2020-2021 GEO Ontwikkeling baisregistratie

2020

177

Totaal investeringsbedragen

457

Lasten € 7.724.928
Baten € -38.797.512
Saldo € -31.072.584