Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Onvoorzien

De raming voor onvoorziene uitgaven is een wettelijk verplichte uitgavenpost. Voor 2020 en verder is voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van € 50.000. Zie onderstaande tabel.

Budget onvoorziene uitgaven:

begroting

Meerjarenraming

2020

2021

2022

2023

Budget onvoorziene uitgaven:

50.000

50.000

50.000

50.000

Lasten € 7.724.928
Baten € -38.797.512
Saldo € -31.072.584