Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Naam Indicator:

 Eenheid:

 Bron:

2014

2015

2016

2017

2018

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Neder-Betuwe

4,0

6,2

3,9

3,5

3,4

Landelijk

8,0

7,3

6,8

6,0

5,4

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

Neder-Betuwe

125

126

120

116

n.b.

Landelijk

206

200

189

174

n.b.

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

Neder-Betuwe

33,6%

15,1%

14,2%

14,1%

n.b.

Landelijk

12,2%

13,7%

15,3%

16,9%

n.b.

Lasten € 13.333.520
Baten € -7.476.504
Saldo € 5.857.016