Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Wat mag het kosten?

Programma 3:

Fysieke Leefomgeving

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestaand Beleid

Lasten

14.244

14.766

11.977

12.011

12.130

12.130

Baten

-9.501

-6.931

-6.841

-7.001

-6.690

-6.690

Geraamd resultaat bestaand beleid

4.743

7.835

5.136

5.010

5.440

5.440

Nieuw Beleid

Nieuw beleid conform kadernota

Lasten

816

266

277

141

Baten

Nieuw beleid conform kadernota

816

266

277

141

Nieuw beleid na kadernota

Lasten

631

568

557

582

Baten

-635

-520

-470

-496

Nieuw beleid na kadernota

-4

48

87

87

Geraamd resultaat nieuw beleid

812

314

363

228

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

4.743

7.835

5.948

5.324

5.803

5.667

Lasten € 13.333.520
Baten € -7.476.504
Saldo € 5.857.016