Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

3.5 Goed Wegennet

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Een veilig en goed onderhouden wegennet

  • Uitvoeren van acties en maatregelen in het Neder-Betuws Verkeers- en Vervoersplan 2018; (NBVVP), waaronder de Spoorstraat in Kesteren en de uitvoering van de fietsvoorziening op de Broekdijk;
  • Faciliteren van en actief participeren in dijkverzwaring van de Waalbandijk/project Gastvrije Dijken (Waterschap);
  • Actieve bijdrage aan voorbereidingen voor verbreding van de Rijnbrug;
  • Regionaal deelnemen in mobiliteitsonderzoeken over de A15 en A2;
  • Regionaal deelnemen aan projecten uit het regionaal Uitvoeringsplan Mobiliteit;
  • Inzetten op verdere planvoorbereiding en overige acties rond de rondweg Opheusden en onderzoek naar de mogelijkheden voor een rondweg Ochten.

Ontwikkelingen?

Met behulp van het Uitvoeringsplan Mobiliteit pakken we de bereikbaarheid in de regio Rivierenland gezamenlijk op. Aansluitend kunnen we in overleg gaan met andere partners waaronder het Rijk, de provincie en het bedrijfsleven. Met de provincie werken we aan een regionale samenwerkingsagenda voor elke vervoersmodaliteit. De regionale krachtenbundeling maakt het mogelijk om te participeren in grote projecten zoals rond de A15 en de MIRT A2 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Ontwikkelingen op het gebied van het openbaar vervoer (uitwerking openbaar vervoervisie provincie, nieuwe concessies etc.) vragen nog steeds de aandacht.