Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

Investeringen

Programma 5: WMO, Jeugd en Participatiewet

Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig)

Startjaar

Investeringsbedragen

Beschikbaar te stellen investering (nieuw)

x € 1000

Lopend

Vervangen bus ouderenvervoer (Swobrik)

2019

45

Lopend

Vervangen bus ouderenvervoer (Klaartje)

2020

45

Totaal investeringsbedragen

90

Lasten € 20.699.141
Baten € -4.392.328
Saldo € 16.306.813