Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

5.7 Zorg voor ouderen en gehandicapten

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Zorg en welzijn op dorpsniveau (wijkzorg).

  • Bezien of de speerpunten uit het landelijke ouderenpact 'waardig ouder worden' aanleiding geven om tot verdere actie over te gaan. Deze speerpunten zijn: integrale aanpak om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, zorgen dat ouderen met goede ondersteuning langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren.

Ontwikkelingen?

Niet van toepassing; zie overige ontwikkelingen.