Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

5.4 Mantelzorg

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Mantelzorg is op haar taak berekend.

  • Onderzoeken welke aanvullende ondersteuningsbehoefte nodig is voor onze mantelzorgers, zodat zij hun taak als mantelzorger kunnen volhouden en kunnen combineren met het werk en andere activiteiten. Daarbij ook aandacht besteden aan jonge mantelzorgers ter voorkoming van overbelasting.
  • Onderzoeken welke aanvullende ondersteuningsbehoefte nodig is voor onze vrijwilligers, zodat zij hun taak als vrijwilliger kunnen volhouden en kunnen combineren met het werk en andere activiteiten.
  • Herijken waarderen vrijwilligers en mantelzorgers door het vinden van een eigentijdse vorm om hen meer te waarderen.
  • Ontwikkelen van beleid om het terrein van mantelzorg en vrijwilligerswerk(vanaf 2020).
  • Onderzoek naar de mogelijke inzet van maatschappelijke stages in overleg met het voortgezet onderwijs om op deze wijze jongeren te betrekken bij het vrijwilligerswerk.

Ontwikkelingen?

Niet van toepassing.