Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

5.6 Jeugdzorg

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Goed toegankelijke en bereikbare jeugdzorg en actief beleid voor pleegzorg. Versterken van de eigen kracht.

  • Verbeteren van de samenwerking tussen huis- en jeugdartsen, Kernpunten en Sociaal Team door o.a. de inzet van een gedragsdeskundige en de ondersteuningsteams (OT's) op scholen. Hierdoor kan de inzet van specialistische (Geestelijke Gezondheids)zorg beperkt of anders ingezet worden.
  • Aanscherpen van inkoop- en werkafspraken 2020 met Gecertificeerde instellingen (GI's). GI's zijn instanties met bevoegdheden voor de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen. Ook zijn ze externe verwijzer naar jeugdzorg. Zij zijn daarom een belangrijke partner van de gemeente. GI's binnen onze gemeente zijn Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep en Leger des Heils. Doel is een goede samenwerking tussen gemeente en GI's en verbeterde kwaliteit en efficiëntie van jeugdhulp.
  • Verbeteren van de samenwerking tussen gemeente en onderwijs door samen te werken in het ondersteuningsteam op school en een integraal ondersteuningsplan op te stellen voor jeugdigen. Naast de reeds verbeterde samenwerking met de basisscholen zetten we ook in op de samenwerking met het voortgezet onderwijs.

Minder zorgverlening door effectieve preventie

  • Deelnemen aan en uitvoeren van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en daarvoor een integraal uitvoeringsplan (sport/JOGG) opstellen (planning eerste kwartaal 2020).

Ontwikkelingen?

Niet van toepassing.