Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Naam Indicator:

 Eenheid:

 Bron:

2014

2015

2016

2017

2018

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 65 jaar

LISA

Neder-Betuwe

669,8

682,6

688,0

726,6

747,1

Landelijk

740,1

742,9

751,3

759,8

774,0

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Neder-Betuwe

0,92%

1,03%

n.b.

n.b.

n.b.

Landelijk

2,00%

1,45%

n.b.

n.b

n.b

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Neder-Betuwe

3,05%

3,21%

n.b.

n.b.

n.b.

Landelijk

6,47%

6,58%

n.b.

n.b.

n.b.

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

Neder-Betuwe

68,0%

68,0%

68,0%

69,2%

69,9%

Landelijk

64,9%

65,4%

65,8%

66,6%

67,8%

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Neder-Betuwe

0,44%

0,88%

n.b.

n.b.

n.b.

Landelijk

1,27%

1,52%

n.b.

n.b.

n.b.

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

Neder-Betuwe

202

193

208

199

Landelijk

405

413

419

401

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

CBS

Neder-Betuwe

42

44

121

128

Landelijk

129

134

145

153

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Neder-Betuwe

7,8%

8,5%

8,9%

8,7%

Landelijk

10,0%

10,8%

11,2%

11,7%

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Neder-Betuwe

1,0%

0,8%

0,8%

1,0%

Landelijk

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

Neder-Betuwe

0,2%

0,3%

0,3%

n.b.

Landelijk

0,5%

0,5%

0,4%

0,4%

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

Neder-Betuwe

n.b.

550

490

490

Landelijk

570

620

620

650

Lasten € 20.699.141
Baten € -4.392.328
Saldo € 16.306.813