Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

Investeringen

Programma 6: Onderwijs, Sport en Welzijn

Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig)

Startjaar

Investeringsbedragen

Beschikbaar te stellen investering (nieuw)

x € 1000

Lopend

Renovatie sportvelden

2016

49

Toekomstig

Renovatie sportvelden SVK 20212025

2021

245

Toekomstig

Renovatie sportvelden Dodewaard

2024

60

Toekomstig

Renovatie sportvelden Echteld

2024

60

Renovatie sportvelden

414

Lopend

Inv zonnepaneel Biezenwei

2018

127

Lopend

Inv zonnepaneel de Eng

2018

17

Lopend

Inv zonnepaneel Echteld

2018

10

Lopend

Inv zonnepaneel Gymzaal Kesteren

2018

22

Lopend

Inv zonnepaneel sportzaal de Linie

2018

17

Lopend

lucht/water warmtepomp de Eng

2018

73

Lopend

lucht/water warmtepomp de Biezenwei

2018

126

Lopend

lucht/water warmtepomp gymz. Kesteren

2018

36

Lopend

lucht/water warmtepomp sportz de Linie

2018

75

Energiebesparende maatregelen binnensportacc.

502

Lopend

Renovatie de Biezenwei

2018

466

Lopend

Renovatie de Snellenburg 2018-2020

2018

151

Lopend

groot onderhoud de Dijkkwetters PV/WP

2018

36

Lopend

groot onderhoud de Dijkkwetters PV/WP

2020

52

duurzaam onderhoudsplan gem.gebouwen

705

Lopend

Accommodatiebeleid Dodewaard / Herontwikkeling De Eng

2019

500

Lopend

Vernieuwbouw/uitbreiding Hervormde school Opheusden

2019

900

Lopend

Integraal huisvestingsplan met betrekking tot scholen (IHP)

2019

1.500

Lopend

Extra veld Voetbalvereniging Kesteren

2019

350

Lopend

Stimulering maatschappelijk rendement

2019

500

Lopend

1e Inrichting de Wegwijzer

2019

29

Nieuw

1e Inrichting onderwijsleerpakket Sebaschool

2020

42

Totaal investeringsbedragen

5.441

Lasten € 5.367.166
Baten € -1.382.160
Saldo € 3.985.007