Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Lasten € 5.367.166
Baten € -1.382.160
Saldo € 3.985.007