Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

6.1 Leefbaarheid

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Een doelmatig accommodatiebeleid dat aansluit op de behoeften van inwoners en maatschappelijke partijen. Accommodaties moeten zelfvoorzienend zijn.

  • Een plan van aanpak integraal accommodatiebeleid per kern opstellen te beginnen met een tweetal kernen, voor een verbetering van de leefbaarheid en burgerparticipatie. De briefkaartenopbrengst van de  omgevingsvisie geeft hiervoor een richting aan. (Zie  ook programma 3 Fysieke leefomgeving.)
  • Uitwerken accommodatiebeleid Dodewaard / herontwikkeling De Eng; naar verwachting zal een werkgroep, waarin de gemeente actief deelneemt, in 2020 uitvoering kunnen gaan geven aan een plan voor een nieuwe dorpshuisfunctie/MFA.  
  • De dorpshuizen in overleg met hun besturen toekomstbestendig maken door:
    - het vervolgen van een reguliere bijeenkomst met de dorpshuizen;  

- ondersteuning van de besturen bij hun exploitatie met advies, kennisuitwisseling en

 onderlinge samenwerking;
- een nadere regel (subsidieregel) opstellen, waarin dorpshuisbesturen een bijdrage kunnen krijgen voor groot onderhoud, duurzaamheidsmaatregelen en het verbeteren van de toegankelijkheid als zij daarvoor zelf geen dekking hebben.

Ontwikkelingen?

Niet van toepassing.