Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

6.3 Subsidies

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Kernactiviteiten van verenigingen en maatschappelijke organisaties dienen zelfvoorzienend te zijn.

  • Flexibiliteit bij het subsidie-instrument: uitvoering van bestaand beleid met meer inzet op resultaten.

Gebruik van de nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersactiviteiten

  • De nieuwe subsidieregeling geeft ruimte voor nieuwe aanvragen, die onze inwoners wensen voor activiteiten die bijdragen aan de doelen van het sociaal domein.
  • Deze nieuwe subsidieregeling is voor het eerst toegepast voor het subsidiejaar 2020.

Dit jaar kan een evaluatie worden gemaakt over ervaringen van gebruikers op het vlak van gebruikersgemak en transparantie, het totale aantal aanvragen en de afhandeling door het subsidiebureau.

Ontwikkelingen?

Niet van toepassing.