Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

6.5 Laaggeletterdheid

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Terugdringen laaggeletterdheid.

  • Bespreekbaar maken van laaggeletterdheid door voorlichting te geven en er aandacht aan te besteden via bijvoorbeeld de gemeentelijke communicatiekanalen.
  • Deelnemen aan de week van de alfabetisering en de grote DigiTaalStrijd.
  • Promoten van de locaties waar mensen terecht kunnen om hun taal-, reken- en/of computervaardigheid te verbeteren. Meer samenhang creëren en wellicht meer locaties/activiteiten realiseren.
  • De dienstverlening van de Bibliotheek Rivierenland gebruiken om kinderen en volwassenen te bereiken en zo de kans op laaggeletterdheid te verkleinen.

Ontwikkelingen?

  • Meer aandacht besteden aan het benutten van de signalerende rol, die gemeentemedewerkers in de uitvoering hebben in het doorverwijzen van inwoners naar bestaand aanbod.