Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

  Taakveld onderwijshuisvesting

  • Eerste inrichting Onderwijsleerpakket (structureel nadeel van € 4.565 in 2020 aflopend naar € 4.482 in 2023 en het beschikbaar stellen van € 41.500 aan investeringskredieten)

Zorgen voor een voldoende eerste inrichting van het onderwijsleerpakket en voor meubilair voor de Sebaschool in Ochten en De Wegwijzer in Kesteren.

  Taakveld sportaccommodaties

  • Bijdrage in de realisatie van een skatepark op multifunctionele sportaccommodatie (nadeel € 65.000 in 2020 incl. bijdrage Bovenwijks)

De schaats-/skeeleraccommodatie zal worden omgevormd tot een sport-/beweegaccommodatie voor diverse sporten, waarvan dagelijks gebruik wordt gemaakt. Met de realisatie doen we recht aan twee verschillende vragen naar een skatepark, blijkend uit handtekeningenacties van jongeren uit Dodewaard en Opheusden. Voorwaarden is dat ook ingezet zal worden op bijdragen van derden.
Zie ook inzet reserve bovenwijkse voorziening voor 50% van de lasten.

Lasten € 5.367.166
Baten € -1.382.160
Saldo € 3.985.007