Begroting 2020

ECONOMIE

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Naam Indicator:

 Eenheid:

 Bron:

2014

2015

2016

2017

2018

Functiemenging

%

LISA

Neder-Betuwe

54,3%

54,2%

54,3%

55,5%

56,1

Landelijk

52,1%

52,0%

52,2%

52,4%

52,8

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

Neder-Betuwe

138,2

141,1

145,7

144,2

148,6

Landelijk

127,8

131,5

136,7

139,9

145,9

Verkeersveiligheid

Aantal geregistreerde ongevallen per 1.000 inwoners

Waarstaatjegemeente.nl

Neder-Betuwe

8,2

10,0

10,4

n.b.

n.b.

Landelijk

5,6

6,7

7,4

n.b.

n.b.

Lasten € 4.304.948
Baten € -3.768.433
Saldo € 536.515