Begroting 2020

ECONOMIE

Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Lasten € 4.304.948
Baten € -3.768.433
Saldo € 536.515