Begroting 2020

ECONOMIE

Waterbedrijf Vitens N.V.

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken en wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?

Inwoners van Neder-Betuwe voorzien van kwalitatief goed drinkwater:

  • De inwoners van Neder-Betuwe voorzien van kwalitatief goed drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.

Ontwikkelingen?

Niet van toepassing.