Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Programma 1:

Bestuur en Dienstverlening

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestaand Beleid

Lasten

2.523

2.477

2.295

2.328

2.325

2.332

Baten

-504

-338

-304

-304

-304

-304

Geraamd resultaat bestaand beleid

2.018

2.139

1.991

2.024

2.021

2.029

Nieuw Beleid

Nieuw beleid conform kadernota

Lasten

90

Baten

Nieuw beleid conform kadernota

90

Nieuw beleid na kadernota

Lasten

229

232

233

233

Baten

-31

-31

-31

-31

Nieuw beleid na kadernota

199

201

202

202

Geraamd resultaat nieuw beleid

289

201

202

202

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

2.018

2.139

2.280

2.226

2.223

2.231

Lasten € 2.614.139
Baten € -334.591
Saldo € 2.279.548