Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Naam Indicator:

 Eenheid:

 Bron:

2014

2015

2016

2017

2018

Geen

Lasten € 2.614.139
Baten € -334.591
Saldo € 2.279.548