Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

1.5 Procedures en vergunningen

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Alleen noodzakelijke regels en verordeningen handhaven.

  • Deregulering.
  • Continue ontwikkeling om procedures zo efficiënt mogelijk te laten zijn.
  • Actualiseren van beleid

Ontwikkelingen?

Regels en procedures zijn geen doel op zich, maar zijn en blijven een middel om onze doelen en wensen te realiseren. Dit betekent dat we continu bezig zijn met het zo efficiënt mogelijk inrichten van onze procedures om burgers, bedrijven en instellingen zo min mogelijk (administratieve) last te laten ervaren. Periodiek houden we onze procedures tegen het licht om onnodige verspilling voor zowel de aanvrager als de ambtelijke organisatie uit te filteren. Datzelfde geldt voor het huidige beleid van de gemeente Neder-Betuwe, dat gericht moet zijn op het bereiken van een zo groot mogelijk gewenst effect tegen zo laag mogelijke (administratieve) lasten.