Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

1.6 Stedenband

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Stedenband met een agrarische gemeente buiten Nederland.

  • Onderzoeken van mogelijkheden voor een stedenband met een agrarische gemeenschap.

Ontwikkelingen?

Het college is aan de slag gegaan met dit onderzoek. Om een goede en solide stedenband op te bouwen, is het belangrijk om met de samenleving op te trekken. Voor samenwerking met een agrarische gemeenschap is deelname van onze ondernemers in de Laanboomsector logisch. Zodoende is bij Tree Centre Opheusden (TCO) navraag gedaan hoe zij aankijken tegen het opzetten van een stedenband met een agrarische gemeenschap buiten Nederland. TCO gaf aan dat er op dit moment veel andere prioriteiten zijn om mee aan de slag te gaan. Er is nu geen commitment vanuit TCO voor het opzetten van een stedenband. Aangezien samenwerking met ondernemers voor het college essentieel is, stelt het college voor op dit moment niet actief te werken aan het opzetten van een stedenband.

Wij zullen ons blijven inzetten voor profilering van de Laanboomsector in Neder-Betuwe en  samenwerking met de sector, onderwijs en andere overheden. Uiteraard wordt hierin ook samengewerkt en kennis uitgewisseld met partners binnen en buiten Nederland. Mocht er in de toekomst vanuit de ondernemers alsnog commitment ontstaan, dan zullen wij hier uiteraard op anticiperen en het onderzoek naar een stedenband met een agrarische gemeenschap opnieuw oppakken.