Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

1.2 Een gezonde organisatie

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Een gezonde en professionele organisatiecultuur.

  • Werken aan een compacte en efficiënte organisatie.
  • Werken aan een gezonde bestuurs- en organisatiecultuur, waarin professioneel, open, klant- en resultaatgericht wordt samengewerkt.

Ontwikkelingen?

Een continu veranderende samenleving vraagt een bestuur en organisatie, die meer en meer samen met inwoners, bedrijven, instellingen en andere partners de ontwikkelingen die op ons afkomen en kansen die zich voordoen benutten. Met een bestuur dat de verantwoordelijkheden adequaat en doortastend oppakt. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is stabiliteit in het bestuur en de organisatie om te kunnen blijven anticiperen op de ontwikkelingen en (bestuurlijke) keuzes te maken. Ook in 2020 blijven we hierop inzetten. Betrouwbaarheid en toegankelijkheid van zowel bestuur als organisatie kunnen niet gemist worden. Een wendbare organisatie die voorbereid is op de toekomstige ontwikkelingen is vereist. Het cultiveren van soms nieuwe competenties bij de medewerkers is daarbij noodzakelijk.