Begroting 2020

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Naam Indicator:

 Eenheid:

 Bron:

2014

2015

2016

2017

2018

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

Neder-Betuwe

147

66

75

84

47

Landelijk

138

134

137

131

119

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Neder-Betuwe

0,4

0,2

0,4

0,2

0,2

Landelijk

2,5

2,4

2,3

2,2

2,2

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Neder-Betuwe

2,7

3,3

3,3

3,5

3,4

Landelijk

5,9

5,5

5,3

5,0

4,8

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Neder-Betuwe

3,1

2,4

2,2

2,0

2,1

Landelijk

4,2

3,8

3,3

2,9

2,5

Opkomsttijden Ambulance

Tussenrap- portage per kwartaal

Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Neder-Betuwe

90,6% van de spoedritten binnen de norm van 15 minuten

91,9% van de spoedritten binnen de norm van 15 minuten

90,4% van de spoedritten binnen de norm van 15 minuten

87,7% van de spoedritten binnen de norm van 15 minuten

Landelijk

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Opkomsttijden Brandweer

Tussenrap- portage per kwartaal

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sector Brandweer

Neder-Betuwe

Onbekend

Gemiddel de opkomst tijd 1e tankauto spuit ter plaatse: 08.39 minuten.(1e halfjaar)

Gemiddel de opkomst tijd 1e tankauto spuit ter plaatse: 10.27 minuten

Gemiddel de opkomst tijd 1e tankauto spuit ter plaatse: 7.29 minuten

Landelijk

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Lasten € 2.075.926
Baten € -22.032
Saldo € 2.053.894